-Ünnepi istentiszteletek:
 
  -április l9-én 10 ó. nagypénteki istentisztelet úrvacsorával
  -április 20-án 18 ó. bűnbánati istentisztelet  
  -április 21-22-én húsvét I.II. napján 10 ó. úrvacsorával
   
 -Építésügy:  "Híreink-Hírmondó" c. mappában képek, leírás.  Felépült a Klapka téri Szeghalmy-templom!   -"Téglajegy" adományokat örömmel és hálaadással fogadunkegyházközségi számlaszámunkon: OTP Bank Rt.XX.11720001-20167914     
 -Oktatásügy: 2018. szeptember 1-vel megnyitotta kapuját gyülekezetünk fenntartásában a  Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola. 
      http://www.vm128.freeweb.hu   

                              Beköszöntő

 
Áldás,békesség!
  
   Az asztal ajándék. A zsoltáríró is így vallotta boldog örömmel, csordultig tele lélekkel: Asztalt terítesz nékem (Zsolt.23.). Ajándék a munkaasztal, a családi asztal és az lehet a számítógép- asztal is . A szeretet örök csodája: Isten teríti meg számunkra. A technika csodáin, az interneten, a honlapon keresztül is ezt teszi. Lelki eledelt helyez reá gondos keze.  Azok számára teríti meg, akik éhezik és szomjuhozzák azt . Akik elfáradtak a világ zaján, akik gondok és múló örömök között élnek. A mi számunkra teríti. Mi csak továbbadjuk azt, amit mi is kaptunk, a lelki eledelt azoknak, akik odatelepednek  a technika asztala mellé. Örömteli szívvel végezzük ezt az új szolgálatot, szelíd, biztonságos, együttérző és segítőkész mozdulattal, egy családias hangulatú gyülekezet híveivel. Azért tesszük, hogy a göröngyökkel teli életútról együtt járjunk fel a lelki havasokba. "Keressük, és  őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát." Nem a magunk erejéből futja erre, mert az erő Ő tőle van, Aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, a mi Urunk Jézus Krisztustól.

Erre a kereső, találó és őriző lelkiségre segítsen minket a mi mennyei édes Atyánk.

Végül az asztal ajándék, mert a lelki javak a köréje telepedőket asztalközösséggé teszik, sorstársakká lesznek, megtartó és összetartó erő hordozóivá.


Mindezekért Urunk áldása legyen honlapunkon és annak olvasóin

                                  Isten hozta kedves Mindnyájukat!