Húsvéti meglepetés Luk. 24,3. 2016.
Virágvasárnap 2016. MP3
I. Jótékonysági rendezvény-A hangfelvétel második része- Rom 9,16. "...nem azé aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülö Istené." 2016.01-31. Mészáros J.Elek, Veress Elöd.-versek-Dsida J.Templomablak, Gyóni Géza Csak egy éjszakára
I. Jótékonysági rendezvény-A hangfelvétel elsö része- Rom 9,16. "...nem azé aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülö Istené." 2016.01-31. Mészáros J.Elek, Veress Elöd.-versek-Dsida J.Templomablak, Gyóni Géza Csak egy éjszakára azé aki akarja, sem nem azé,
A szeretet iskolája-sorozat II. A jóság 1 Kor 13,4. 2016.jan.24. MP3
Újesztendö.2016. A révnél. 1Mózes 32,22-23.
Karácsony I. napja Luk.2,7.Nem vala nékik helyük 2015.dec.25.
Advent 2.vasárnapja Mt.5,10-12 Boldogok, akiket háborgatnak 2015.dec.6.
Újkenyér ünnepén 2 Móz.16,14-16. 2015.08.30.
A visszaadott megbízás János 21,1- 2015.04.12.
Hüség. Házasság hete vasárnapja. 2015.02.15. Jel. 2,10. Ruth 1,16-17
Dániel hüsége Istenhez Dán. 3,15-18. 2015.02.08.
A vak meggyógyítása Márk 8,25. 2015.02.01.
Találkozás Jézussal Mt 2,11,a. 2014.12.25.Karácsony I. napja
A némaság története Luk.1,20. 2014. 12.07. Advent II.vas.
Ki szereti Efraimot Jeremiás 31,19-21 2014.11.16.
Intés VII. Ami, aki jóhírü Fil.4,8. e. 2014.10.19
Intések VI. Ami szeretetreméltó Fil.4,8 d.2014.okt.12.
Intések V. Csak ami tiszta Fil. 4,8.c. 2014. 10.5.
Intések IV. A tisztesség Fil.4.8,a. 2014.szept.21
Sószékcsere vasárnap-Igét hirdet nagytiszteletü Illés Dávid esperes úr 2014.09.28.
Intések III. Szelídlelküségetek ismert legyen Fi.4,5. 2014. aug.
Intések II. -Örüljetek Fil. 4,4, 2014.
Intések I. ...hogy egyetértsenek Filippi 4,2-3 2014.08.10.
A megrepedt nád És.42,3. 2014.08.03.
Családi vasárnap 2014.06.22.
2014.06.05. Tanévzárás A tékozló fiú VIII.Luk 15,32. A második fiú. 2014.06.05.
Pünkösd II. napja 2014.06.08.
Anyák napja 2014. 2 Móz.2,10
Húsvét 2014. I.Veress Károly-Kolozsvár
Virágvasárnap 2014. Mt.21,9
A tékozló fiú. VII."Megesék rajta a szíve..." Luk.15,20/b- Zenés áhítat keretében. Szolgál: Szentpéteri Gabriella zongoramüvész, Szecsödi Ferenc hegedümüvész, a Klapka téri énekkar 2014.06.01.
A tékozló fiú. VI. Hazatér-otthon Luk 15,20/b.
A tékozló fiú V. Hazatér-útközben Luk. 15,20a.
A tékozló fiú IV. Magába száll. Luk. 15,17-19 (félbemaradt)
A tékozló fiú III. A tékozlás eredménye. Luk.15,14-16.
A tékozló fiú II. A messze föld. Luk 15,13. 2014. március 23.
A tékozló fiu.I. Elköltözik. Luk. 15,11-13. 2014.03.16.
A gyözelem Jel.3,5. 2014.03.09.
A vérfolyásos asszony-egy csodálatos gyógyulás Márk 5, 25. 2014.03.02.
A tálentumok Máté 25,14-2014.02.23.
Megkérdezni Istent 1 Sámuel 30,8.
Megérkezni.Karácsony I.napja.Lukács 2,16-17 2013.dec.25.
Adventi feladat:"Legyenek a ti szövétnekeitek meggyújtva" Luk.12,35 b. 2013.dec.15.
A Jézus-látástól az üdvösségig. Luk. 19,9.- 2013. nov.3.
Pál apostol búcsúszavai.2 Tim.4,7- 2013.09.29.Nt-ü Dr.Szabó István püspök
A bölcsesség kapuja. Máté 7,24-25. 2013.09.22. MP3
A szépség kapuja Dániel 1,8-9.15. -2013. 09.08
A magvetés kapuja. Máté 13,31-32.2013.09.1.
Jézusra nézni Húsvét II. Fazakas Sándor lp (Skócia) János 3,11- 2013.04.01.-és keresztelés
Emmaus felé. Húsvét I. Luk.24,1- Veress Károly lp.(Kolozsvár) 2013.03.30.
Jó nekünk itt lenni. Lukács 9,28-36. 2013.02.24.
Házasság hete 2. -A házasság Isten ajándéka és gondoskodása Énekek Éneke 8,6. 2013.02.17.
Házasság hete 1.-Megnyerni és elveszíteni Márk 5,22. 2013.02.10.
Jóság és kegyelem követnek engem Zsoltár 23,6.
Jó Istenünk asztala Zsoltár 23,5. -2013.01.13.
A jel.Karácsony Máté 2, 1-2. -2012.12.25.
A megerösített küldetés Jónás 3,1-2 Tanévnyitó -2012.09.09.
A parton Jónás 2,11. -2012.09.02.
Egyensúly, harmónia két kenyérrel. Újkenyér hálaadó ünnepe.Lukács 4,3-4. -2012.augusztus 26.
Megváltozás. Jónás 2,4. -2012.08.12.
Jónás a mélyben. Jónás 2,1-4. -2012.08.12.
Jézus üzen.Családi vasárnap Márk 10,49. -2012.június.24.
A sors.Tanévzáró. Jónás 1,7-8. -2012.június 17.
A nagy alvó. Jónás 1,6. 2012.június 10.
III.Konfirmandus találkozó és Zenés áhítat Jónás 1,5.A holmi.2012.június 3.
3.A vihar Jónás 1,4. 2012. májusa
2.Aki fut Isten elöl Jónás 1,3.2012.április 22
1.Van-e küldetésed? Jónás 1,1-2. 2012.április 15.
Húsvéti hibák János 20,19-20. 2012.április 8.-I. napja.
Érdemes-e a keveset kézbe venni János 6,11. 2012.március 11.
Sasszárnyon hordoz jó Istened 2 Mózes 19,4. 2012.március 4.
A gyermek, a kenyér és a hal. János 6.9. 2012. január 29.
Az okos ember Máté 7,24. 2012.01.22
200 dénár értékü kenyér János 6,7. 2012. 01.15.
A templom szeretete Zsoltár 69,10. 2012.01.08.
Jézushoz, Jézusnál, Jézustól János 4,50. Újesztendö 2012.I.1.
Nagybetüs szeretet János 3,16. 2011.karácsony II. napja. Csizmadia Máté teológus
Megjelent az üdvözítö kegyelem Titusz 2,11. 2011. karácsony I.napja
Milyen az adventi ember? Filippi 4,4-7. 2011. 12.04. Csizmadia Máté VI. éves teológus
A világ Téged vár( advent I. és presbiterválasztás vasárnapja Roma 8,13. 2011.11.27.
Próbatétel János 6,5. 2011.11.20.
Jézussal a hegyen Ján.6,3. 2011.11.13
Az igaz ember hitböl él Rom.1,17. 2011.11.6.
Megújulásunk.Reformáció Efézus 4,23. 2011.10.30.
Az adós szolga II. Máté 18,28-30. 2011. 10.23.
Az adós szolga I. Máté 18,24. 2011.10.16.
Teherhordók Ésaiás 40,29-31. 2011.10.9.Prédikál:Csizmadia Máté 6. éves teológus
Tanévnyitó Jelenések 3,20. 2011.09.18
Keresztelés 2011.09.04.
Megmaradásunk titka János 15,4-5 2011.09.04
Mid van, amit ne kaptál volna 1 Kor. 4,7. 2011.09.28.
Az emlékezés 1 Mózes 8,2 Szentháromság vas.-tanévzárás 2011.06.19.
Az örállók. Zsoltárok 130,6. Zenés áhítat és Konfirmáltak II. találkozója (1963-68) 2011.június 5. du.
Áldozócsütörtök utáni tanítványok ApCsel.1,13-14.2011.június 5.
A magyar református egység alapja .Zsoltárok 50,1.15. 2011.május 22.
Az Úr Jézus hagyatéka. János 14,27. 2011. május 8.
Megnyilt szemek és megnyilt utak Lukács 24,29-33 2011. április 25. Húsvét II. napja
Úttalan asszonyok-Lukács 24,4.2011.április 24.Húsvét I.napja
Imádság a kereszten-Lukács 23,34. 2011.április 22.
A virágvasárnapi megbízás -Lukács 19,29 b-30a. 2011. április 17.
Jézus parancsolata II.-Lukács 5,5. 2011.április 10.
Mindazáltal I.- Lukács 5,5. 2011.április 3.
Nem értették Jézust Lukács 2, 26-50. 2011. március 13.
Többletvigyázás Lukács 2,25/b-46. 2011.március 6.
Amikor a vigyázók sem találnak Lukács 2,45/a. 2011.február 20.
A keresö vigyázás Lukács 2,43-44. 2011.február 13.
Vigyázó térdek ApCsel 20,36-38. 2011.február 6.
Vigyázó kezek Csel 20,33-35 2011. január 30.
A Magyar kultúra napja-evangélizációs emlékünnepély. Ady Endre bizonyságtétele istenkeresésröl és istendicsöitésröl. 2011.január 29.
Isten Téged is felépíthet ApCsel 20,28.32.2011.január 23.
Imaheti utazás. Ésaiás 51,4. Zsolt.119,105 Rom.1,15.2011.január 18.
Vigyázzatok az egész nyájra ApCsel 20,28 2011.Január 16.
Ki tesz vigyázókká ApCsel 20, 28. 2010.január 3.
A vigyázók I.Pál apostol Ap Csel. 20,28.Újesztendö-2011.január 1.
Vissza Jézushoz.Lukács 2, 4-7. Karácsony I. napja 2010.
Megtérés szolgálatra. Máté 3,2. Efézus 2,19. 2010.november 21.
A drága megoldás.Rom.3,25-26.2010. november 14.Igét hirdet Csizmadia Máté V. éves teológus.
Az Istennel járó ember. 2010. november 7. 1 Mózes 5,24. Zsid. 11.5-6
A reformáció lelkülete. Zsoltár 42,2-3.2010.október 31.
Isten terve.Jeremiás 29,11. Október 24.-Ünnepi megemlékezés 1956-ról.
Gondviselésünk, vigyázásunk Ap Csel 20,28. Október 17. Teológusnap.Igét hirdet Bölcsföldi András
Emlékezés a nehéz idökre. 1 Mózes 35,1. 2010. október 10.
Mi dolgunk Isten kertjében.A teremtés ünnepe. Luk 20,9. 1010. október 3.
Bárányokként farkasok között. Lukács 10,3. 2010.szeptember 19.
Egymásra bízott Isten. Példabeszédek 27,17. 2010.szeptember 12.
Az életfa.Tanévnyitó istentisztelet. Jelenések 22,2. 2010.szeptember 5.
A testi és lelki vetés. Galata 6,7-8. 2010. augusztus 29.
A nyáj, amely megmarad. János 10,27-28.+ Keresztelés. 2010.augusztus 15.
Akinek volt Embere Betesdánál. János 5,1-9. 2010.július 11.
Megkérdezted-e az Urat? 2 Sámuel 6. 2010.július 4.
Hüség és árulás. Máté 26,47-50.
Légy résen.Tanévzáró, konfirmáció. Máté 26,41. 2010.június 13.
Összeköttetés Isten Országával- a dávidi lelkületen át. 1 Sámuel 17,17-2010. Május 30.
Pünkösdi ajándék-Lukács 24,49. 2010.május 23.
Anyák napi biztatás-Márk 10,13- Május 2.
Összeköttetés -II.a megtalált kincsen át.Máté 13,44 .Április 25.
Összeköttetés Isten Országával-I.a kincsgyüjtésen át. Máté 6,19-21. Április 18.
Húsvéti megálló. 2010. János 20,28.
Nagypénteki adományok. 2010. János 3,6.
Isten mindent elkészített. Virágvasárnap 2010. Lukács 19,28-
Összeköttetés- a gyermekszereteten át. 1 Mózes 22,11-12.Március 7.
Összeköttetés II.-a járáson át . Máté 14,28-33.Február 28.
Összeköttetés I.- a járáson át. Máté 14.22-27. Februeár 21.
Összeköttetés - a halláson át. Lukács 11,28. Február 14.
Összeköttetés - a Szón át. 1Sámuel 3,9-10. Február 7.
Összeköttetés - a renden át. Kolossé 3,23. Január 31.
A magyar kultúra napja.Megemlékezés.Január 24.
Összeköttetés - az áldáson át. 1 Mózes 27,30.38.Január 24.
Összeköttetés - az Úton át. János 14,6. Január 17..
Összeköttetés, kapcsolat Isten országával. Filippi 3,20. Január 10.
Miböl élünk Máté 4,4. 2010. esztendö elsö vasárnapja
Velem.Lukács 11,23. Óesztendö 2009.
A menekülés Máté 2,13-15. 2009. Esztendö utolsó vasárnapján._
A királyt keresök. Mátá 2,1-2. 2009. karácsony II.napja
.A megérkezés. Lukács 2,10-11. 2009. karácsony I.napja.
...hogy mívelje azt 1 Móz 2,15.
Dolgunk a világon 1 Mózes 1,28.
Az akarat Máté 6,10 (halottak napján)
Az elkezdett jó
A mustármag Máté 13,31-32