Isten áldó kegyelme legyen rajtunk a 2018. esztendőben is! 

  

Téglajegy adományokat az Egyházközségi számlaszámra:  OTP Bank Nyrt. 11720001-20167914

és Alapítványunk számlaszámára várunk: OTP Bank NYrt.11720001-20164014 

  

-Az adó 1% -nak felajánlását testvéreink gondos figyelmébe ajánljuk. Rendelkező nyilatkozathoz: "Klapka téri Református Egyházért"Alapítvány adószáma: 18076231-1-43 Református Egyház 0066ESEMÉNYEK 

 

-Épül a Szeghalmy-templom!  - Templom-továbbépítésünk hírei a Híreink-Hírmondó mappában olvashatók

-Április 18-án, szerdán 8 órakor visszahelyezik a harangokat az új toronyba! SDG!  Erre az eseményre hívjuk testvéreinket!

 

-2018 január 1-jével megkezdte szolgálatát gyülekezetünkben Kincses Margit beosztott lelkipásztor. Isten áldása legyen munkáján!

 

-Oktatásügy:

 

-2018 szeptemberétől szeretnénk egyházi fenntartású, gyülekezeti iskolát  indítani.

 -A Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusainak (67,7%), technikai dolgozóinak (75%), szülőknek (63%-207 igen, 42 nem) döntő többségű támogatása lehetővé teszi , hogy 2018.szeptember 1-jétől a Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség iskolájaként induljon a következő tanév.

Köszönjük szépen a tantestület, a dolgozók, a szülők aktív részvételét, támogatását! Az átvétel szervezése aktívan folyik.

 Jó reménységgel bízunk benne, hogy együtt tudunk felépíteni egy örömteli, sok szép eredménnyel teli, vallásos lelkiségű kíváló iskolát.

Szeretettel várjuk a beiratkozókat!

-2018.február: A szülők  kevés  idei támogató nyilatkozata (22,535%) nem teszi lehetővé, hogy ebben az évben a "Zöld Ovi" Tagóvoda egyházi fenntartásban működjön. Sajnáljuk, hogy ezzel a szolgálatunkkal ebben az évben nem tudunk hozzájárulni Pesterzsébet oktatásügyének fejlesztéséhez, szebbé, színesebbé, nemesebbé tételéhez. Ennek igénye kerületi szinten nagyon sok családban él. Így ebben az évben elmarad egy átgondolt, egységes óvoda-iskola egymásra épülő, kerületünk javát szolgáló rendszerének felépítése, mely sok család oktatásügyi biztonságát, érdekét szolgálná.

 

 

                                    Gyülekezeti körlevél

Kedves Testvéreink!

-Örömmel, Isten iránti hálával tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy 77 év után elkezdődött a      Szeghalmy templom továbbépítése 2017. augusztus 28-án reggel.

Az utolsó istentisztelet az altemplomban: 2017.július 30-án voltpresbiterválasztó közgyűléssel, hálaadó úrvacsorával.

-A vasárnapi istentiszteleteket az építés alatt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében tartjuk 10 órakor 2017. augusztus 6-tól várhatóan 2018 októberig.

-Az eredeti tervrajzokat Nagy Béla építészmérnök korszerűsítette.

-A kivitelezést Zsigó és Társa Kft. (a Vállalkozó székhelye: 6000 Kecskemét, Barka u. 15.) végzi. A teljesítés határideje:2018. szeptember 30. napja.

-A beruházás („A Budapest Pesterzsébet Klapka téri református templom továbbépítési és befejezési munkái”) az EGYH-KCP-17-P-0003/B azonosítószámú támogatás segítségével valósul meg.

-Templomunk belsőépítészeti költségeit (bútorzat, orgona) a gyülekezet fedezi. Adja Isten, hogy ”Téglajegy”adományaink legyenek hálaáldozatok: készpénz befizetéssel vagy számlánkra.

-Elkészült a templom-továbbépítés története vetítőanyagban és képekben:

https://www.youtube.com/watch?v=AFfydWi75u0

https://www.flickr.com/gp/pccoder0520/c2U18g

Budapest, 2017 augusztusában, a Reformáció 500 éves jubileumi évében

         Szeretetteljes köszöntéssel: Veress Gábor lelkipásztor sk.