Isten áldó kegyelme legyen rajtunk a 2018. esztendőben is!     Téglajegy adományokat az Egyházközségi számlaszámra:  OTP Bank Nyrt. 11720001-20167914 és Alapítványunk számlaszámára várunk: OTP Bank NYrt.11720001-20164014     -Az adó 1% -nak felajánlását testvéreink gondos figyelmébe ajánljuk. Rendelkező nyilatkozathoz: "Klapka téri Református Egyházért"Alapítvány adószáma: 18076231-1-43 Református Egyház 006

ESEMÉNYEk
-Ünnepi istentiszteletek:
  -április l9-én 10 ó. nagypénteki istentisztelet úrvacsorával
  -április 20-án 18 ó. bűnbánati istentisztelet
  -április 21-22-én húsvét I.II. napján 10 ó. úrvacsorával

-Április 14-én, virágvasárnapján ünnepi istentisztelet lesz, a felszentelt templomért való hálaadó műsor, családi vasárnap, bemutatkozik műsorral iskolánk, a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola 3. évfolyama, utána keresztelők lesznek és az altemplomban szeretetvendégség. Szeretettel várjuk Testvérinket! 

-2019.április 7-én, vasárnap du. 3 órakor megtartottuk templomszentelő, hálaadó istentiszteletünket. SDG!

 
 -Oktatásügy: -2018- szeptember 1-jén megnyitotta kapuját a Klapka téri ref. egyház fenntartásában a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola. Szeretettel várjuk diákjainkat!