Isten áldó kegyelme legyen rajtunk a 2018. esztendőben is! 

  

Téglajegy adományokat az Egyházközségi számlaszámra:  OTP Bank Nyrt. 11720001-20167914

és Alapítványunk számlaszámára várunk: OTP Bank NYrt.11720001-20164014 

  

-Az adó 1% -nak felajánlását testvéreink gondos figyelmébe ajánljuk. Rendelkező nyilatkozathoz: "Klapka téri Református Egyházért"Alapítvány adószáma: 18076231-1-43 Református Egyház 0066

-Templom- továbbépítésünk hírei a Hírmondó mappában olvashatók


ESEMÉNYEK 

 

-2018 január 1-jével megkezdte szolgálatát gyülekezetünkben Kincses Margit beosztott lelkipásztor. Isten áldása legyen munkáján!

 

-Oktatásügy:

 

-2018 szeptemberétől szeretnénk egyházi fenntartású, gyülekezeti iskolát és óvodát indítani.

 

-A Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusainak (67,7%), technikai dolgozóinak (75%), szülőknek (63%-207 igen, 42 nem) döntő többségű támogatása lehetővé teszi , hogy 2018.szeptember 1-jétől a Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség iskolájaként induljon a következő tanév.

Köszönjük szépen a tantestület, a dolgozók, a szülők aktív részvételét, támogatását!

 Jó reménységgel bízunk benne, hogy együtt tudunk felépíteni egy örömteli, sok szép eredménnyel teli, vallásos lelkiségű iskolát.

 

 

 

                                    Gyülekezeti körlevél

Kedves Testvéreink!

-Örömmel, Isten iránti hálával tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy 77 év után elkezdődött a      Szeghalmy templom továbbépítése 2017. augusztus 28-án reggel.

Az utolsó istentisztelet az altemplomban: 2017.július 30-án voltpresbiterválasztó közgyűléssel, hálaadó úrvacsorával.

-A vasárnapi istentiszteleteket az építés alatt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében tartjuk 10 órakor 2017. augusztus 6-tól.

-Az eredeti tervrajzokat Nagy Béla építészmérnök korszerűsítette.

-A kivitelezést Zsigó és Társa Kft. (a Vállalkozó székhelye: 6000 Kecskemét, Barka u. 15.) végzi. A teljesítés határideje:2018. szeptember 30. napja.

-A beruházás („A Budapest Pesterzsébet Klapka téri református templom továbbépítési és befejezési munkái”) az EGYH-KCP-17-P-0003/B azonosítószámú támogatás segítségével valósul meg.

-Templomunk belsőépítészeti költségeit (bútorzat, orgona) a gyülekezet fedezi. Adja Isten, hogy ”Téglajegy”adományaink legyenek hálaáldozatok: készpénz befizetéssel vagy számlánkra.

-Elkészült a templom-továbbépítés története vetítőanyagban és képekben:

https://www.youtube.com/watch?v=AFfydWi75u0

https://www.flickr.com/gp/pccoder0520/c2U18g

Budapest, 2017 augusztusában, a Reformáció 500 éves jubileumi évében

         Szeretetteljes köszöntéssel: Veress Gábor lelkipásztor sk.