Isten áldó kegyelme legyen rajtunk a 2018. esztendőben is!     Téglajegy adományokat az Egyházközségi számlaszámra:  OTP Bank Nyrt. 11720001-20167914 és Alapítványunk számlaszámára várunk: OTP Bank NYrt.11720001-20164014     -Az adó 1% -nak felajánlását testvéreink gondos figyelmébe ajánljuk. Rendelkező nyilatkozathoz: "Klapka téri Református Egyházért"Alapítvány adószáma: 18076231-1-43 Református Egyház 006

ESEMÉNYEK  -Május 29-június 5 között gyönyörű gyülekezeti kiránduláson voltunk a Velence-Róma- Nápoly+ Pompej, Amalfi, Capri útvonalon:Pál apostol és a hitvalló gályarabok nyomán.

  -Épül a Szeghalmy-templom!  - Templom-továbbépítésünk hírei a Híreink-Hírmondó mappában olvashatók. -A vasárnapi istentiszteleteket az építés alatt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében tartjuk 10 órakor 2017. augusztus 6-tól várhatóan 2018 októberig.   

 -Oktatásügy: -2018- szeptember 1-jén megnyitja kapuját a Klapka téri ref. egyház fenntartásában a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola. Szeretettel várjuk diákjainkat! -Üres állásaink: lásd: Hírmondó -Megkaptuk a miniszteri döntést, a zsinati hozzájárulást, júl.13-án aláírjuk a tankerületi megállapodást.      

  -Május 05. Pesterzsébet Önkormányzata 085/2018.(IV.19.) Ök. sz. határozat alapján biztosítja a Budapest, 1201 Vörösmarty u. 128. szám alatti 5957 m2 alapterületű ingatlanon a Budapest XX. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola fenntartói jogának átadását köznevelési-oktatási feladatok ellátásához és az ingyenes használati jogot Jó reménységgel bízunk benne, hogy együtt tudunk felépíteni egy örömteli, sok szép eredménnyel teli, vallásos lelkiségű kíváló iskolát. Szeretettel várjuk a beiratkozókat!  -2018.február: A szülők  kevés  idei támogató nyilatkozata (22,535%) nem teszi lehetővé, hogy ebben az évben a "Zöld Ovi" Tagóvoda egyházi fenntartásban működjön. Sajnáljuk, hogy ezzel a szolgálatunkkal ebben az évben nem tudunk hozzájárulni Pesterzsébet oktatásügyének fejlesztéséhez, szebbé, színesebbé, nemesebbé tételéhez. Ennek igénye kerületi szinten nagyon sok családban él. Így ebben az évben elmarad egy átgondolt, egységes óvoda-iskola egymásra épülő, kerületünk javát szolgáló rendszerének felépítése, mely sok család oktatásügyi biztonságát, érdekét szolgálná.