„Timótheus Bibliakör”-szülőknek, fiataloknak

-minden hónap első vasárnapja du. 5 óra-

 
Áldás békesség az Olvasónak!

A Klapka téri Református Gyülekezet „Timótheus” Fiatal Házasok Bibliaköre 2007 őszén azzal a szándékkal szerveződött újjá, hogy az ifjúsági korosztályból immár felnőtté, felelős házas és családos emberré váló fiatalok is aktív, élő kapcsolatban maradhassanak a gyülekezettel, élő hitüket megőrizve, megerősítve tudják végezni munkájukat, élni hétköznapi életüket, s ami a legfontosabb: krisztusi lelkülettel, református magyar keresztyén értékek mentén nevelni gyermekeiket.

A bibliakör tagjai nem csupán a havi egyszeri bibliaórán találkoznak egymással, hanem a templomban, az istentiszteleten is, ahol már „babasarok„  is van. -Ha a kicsik alkalomadtán nagyon „bele akarnak szólni” a prédikációba , akkor kiviszik őket szép csendben a térre sétálni, levegőzni. Ez a gyülekezetet nem zavarja, szóvá sem teszik (mi ennek nagyon örülünk). Külön kegyelmi ajándék, hogy a mindennapi életben is igen szoros baráti és testvéri kapcsolatban állnak egymással . Igen szoros pl. az összefogás az egészen kicsi gyermekeket nevelő szülők (Vidáék,Szabóék, Gaálék, Szalontaiék) között, legyen szó közös játékról, örömökről vagy problémákról. Sőt, Urunk Istenünk csodálatos ajándékaként a Gaáli család „tejtestvérré fogadta” a Szalontai ikreket, hiszen Gaáli Kiss Mónika hosszú hónapokon át táplálta anyatejjel - saját Anna Bernadett gyermeke mellett-  az ikreket. Az Isten áldja őt meg ezért, s tartsa meg nagy kegyelmében családjával együtt. A nagyobb gyermekeket nevelő családok (Szabóék, Buzgóék, Vidáék) pedig szerető jóindulattal a gyermekgondozás-és nevelés során szerzett tapasztalataikkal, jó tanácsaikkal látják el az ifjú szülőket. A fiatal házasok is otthonosan mozognak körünkben, hiszen a régi „ifis múlt” összeköt mindannyiunkat.

A bibliakör jelenlegi teljes létszáma: 37 fő, s így a Klapka téri Ref. Gyülekezet  egyik legnépesebb és legmozgalmasabb köre.

Alkalmaink:minden hóna 1.vasárnapja délután 5 óra.

Hívjuk és szeretettel várjuk kedves Testvéreinket!                             

                            Soli Deo Gloria!

                    Egyedül Istené a dicsőség!

                                                                                                                                       Szalontainé Tóth Ildikó

 

A „Timótheus” Fiatal Házasok Bibliakör tagjai 2008-ban:

Vida László és neje Mónika, 6! gyermekük: Hajnalka, Emese, Anikó, Zsuzsanna, Gyöngyike és Csaba

Szabó Gábor és neje Gabriella, 2 gyermekük: Eszter és Bálint

Buzgó Attila és neje Eszter, 2 gyermekük: Emese és  Gergő

Szabó Tamás és neje Eszter, gyermekük: Huba

Gaáli István és neje Mónika, gyermekük: Anna Bernadett

Szalontai Tamás és neje Ildikó, ikergyermekeik: Bendegúz és Hunor

Vántsa Előd és neje Dóra

Vántsa Botond és neje Ella

Szedő András és neje Veronika

Dió Mihály és neje Emese, gyermekük : Mihály Viktor

Szabó Alpár és neje Mária Timea

                 ********************

                    BABA-MAMA KÖR

 Gyülekezetünk legifjabb tagjainak és édesanyjuknak felüdülését, tartalmas kikapcsolódását kívánja szolgálni kéthetente szerda délelőtt megtartásra kerülő Baba-Mama Körünk.

Célunk szép magyar gyermekdalaink, népi rigmusaink, gyermekimádságaink, vallásos dalocskáink felelevenítése, egymás közti továbbadása és otthonunkban való meghonosítása.  Mind e mellett megosztjuk babaápolási, gyermeknevelési tapasztalatainkat, újdonságokról szerzett értesüléseinket.

Azon felül, hogy jól érezzük magunkat, segítjük gyermekeinket a gyermekközösségben történő közös játékélmény megkedvelésében, illetve szélesítjük a soha vissza nem térő első néhány év azon tudásanyagát, mellyel nagyban hozzájárulunk gyermekeink későbbi óvodai, de leginkább iskolai teljesítményét befolyásoló beszéd-, olvasási- és tanulási készségének megfelelő megalapozásához.

Célunk továbbá azon szülők bevonzása is gyülekezetünk életébe, akik gyermekük keresztelője után esetlegesen más módon nem megszólíthatóak.

Munkánk helyességét a gyermekek aktív részvétele és felhőtlen mosolya igazolja.

Várunk minden pici gyermeket anyukájával együtt nagy-nagy szeretettel!

               ********************

Bibliaköri beszámolók:

-Az újjászerveződött bibliakör első bibliaórás alkalmára  2007. november 18-án, vasárnap du. került sor. Az elcsendesedés helye a belső, a játéké a külső iroda volt. Az igehirdetés alapja Lukács Ev.5 rész 1-11 versei, A csodálatos halfogás története volt. Hálát adtunk Istennek azokért a csodákért, melyeket  szerető családunkban kaptunk férjünkön, feleségünkön, egészséges gyermekeinken keresztül. Az igehirdetés után – a kicsinyek türelme és habitusa szerint – kötetlen beszélgetésre és szeretetvendégségre volt lehetőség. (Sz-né T.I.)

Terveztük a nyári csendesheti táborozást, melyre Simontornyán 2008.június 28 (szombat) -július 5 (szombat) között kerül sor.

                 *********************

-A bibliakör 2. alkalma 2007. december 16-ra esett, amikor a gyülekezet a már hagyománnyá vált meghitt hangulatú családi karácsonyfa ünnepélyt és a „Hólabda” szeretetvendégséget tartotta, ezért külön bibliaóra nem volt. A gyermekek együtt örültek a színpadi műsornak, a bábjátéknak és az angyaljárás ajándékainak.(Sz-né T.I.)

                  *********************-

-A 3. bibliköri találkozónkra 2008.január 20-án került sor. Ekkor a Máté Ev.7,24-29 alapján két embertípusról hallottunk: a bölcs és a bolond építőről. Hálát adtunk Istennek, hogy mi bölcsen a Krisztus alapra építettünk  és kértük Jézust, hogy segítsen meg bennünket, hogy gyermekeinket is hittel, hitben neveljük, hogy ha jönnek „az áradások, feltámadnak a szelek” 25. v., akkor is megálljon lelki házuk.

                         *********************

-Évek múltak. A hajdani babák, a kicsik belenőttek a Gyermek- istentiszteleti körbe, a Hitoviba. Most az újabb baba-mama generáció látta fontosnak a találkozások megszervezését. Az első jelenkori együttlétre 2014. március 11-én, kedden de. 10 órakor került sor Klapka téren. A barátságos környezetben letelepedetteknek Veress Gábor lelkipásztor az 1Péter 2,5 alapján („Épüljetek fel lelki házzá”)  áhítatot tartott,  és a mostantól „Lelki Ház” Baba-Mama Kör  szép kis program alapján elkezdte beszélgetéseit (  1.Áhítat 2.Ének3.Imádság 4.Ismerkedés 5.Céljaink  6.Meghívott előadónk ma:Szilvay Gabriella:     baba-mama kör szervezésének tapasztalatairól beszélt 7.Tervezett témáink, javaslatok 8.)

Találkozásaink naptára: március 25. április 8. április 22. május 6. május 20. június 3. Minden körülmény adott volt, hogy a napfényes tavasz eleji délelőttön elkezdődjön bennünk itt is, így is valami csendes, pihentető, tapasztalatokat gyűjtögető, közösségformáló lelki építkezés. A mindennapokra néző lelki-szellemi-gyakorlati gazdagodás segíteni fog gyermekeink szép lelki élete felé, boldog keresztelőkön, konfirmációkon, esküvőkön át.

Jó lesz egymást így kézen fogni! Jó Istenünk segítsen ebben. A babákat és a mamákat szeretettel várjuk! Jól esett, köszönjük szépen a Női Kör kis szeretetvendégségét.