Közelgő események

2024. február 22. 18:00
Biblia óra
2024. február 25. 9:00
Kórus próba
2024. február 25. 10:00
Istentisztelet
2024. február 25. 17:00
Konfi
2024. február 25. 18:00
Ifi

Presbitereink

Főgondnok:

Várbeli István Lajos Várbeli István Lajos
2014-től vagyok presbiter, 2017-től főgondnok, most jár le a mandátumom. Amit csináltam, szeretettel és odaadóan végeztem, nem volt zökkenőmentes, de Isten szolgálatában minden megérte. Köszönöm a bizalmat, a közös szolgálatot, a jót, a rosszat, a közös élményeket, a még a bosszúságokat is. A többit döntsék el a presbitertársak. Jó volt veletek, most ennek a ciklusnak vége, a választás után új kezdődik, új és régi presbiter társakkal – a szolgálat marad, és én is vállalom, hogy a gyülekezetben folytassuk a munkát.
Jézus sosem mondta, hogy a hozzá vezető út ki van kövezve, tapasztaljuk: akadályokkal, emberi csapdákkal teli az út, a szép benne az, hogy együtt járjuk végig. Reményik Sándor mondta: a lángot ápold és add tovább.

Presbiterek:

Berencsi Béla Berencsi Béla vagyok, nyugdíjasként is még mindig aktív: toronydaruk szerelésével foglalkozom. Szabolcs megyéből származom, Szabolcsveresmarton konfirmáltam, 1969 óta élek Budapesten, több, mint 40 éve Pesterzsébeten, 30 éve vagyok presbiter a gyülekezetben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Csák Zsolt Dr. Csák Zsolt
A Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, a Kúria Tudományos Bizottságának tagja, a Pázmány Péter Egyetem Büntetőjogi Tanszékének adjunktusa, és a Jogi Szakvizsga Bizottság cenzora, valamint a Budapest Déli Református Egyházmegye bírája vagyok. Feleségem, Csák-Rozgonyi Cecília, a gyülekezetünk fenntartásában lévő Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola igazgatója, Loránd fiúnk az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának elsőéves hallgatója. 1966. január 7-én születtem, és még ebben az évben keresztelt meg gyülekezetünk első lelkipásztora, Kovács József nagytiszteletű úr. 1979. tavaszán konfirmáltam gyülekezetünkben, Bartha Géza nagytiszteletű úrnál. A Klapka téri gyülekezetben volt az esküvőm, fiamat itt keresztelték és konfirmálták.
Veress Gábor nagytiszteletű úr 2000-ben kért fel a presbiteri szolgálat ellátására. 2011-ben főgondnokká választottak, majd a Vörösmarty Mihály Általános Iskola átalakítását követően – tekintettel arra, hogy az iskola igazgatója a feleségem – tiszteletbeli főgondnok lettem. Az élet hozta nehézségekre tekintettel 2022. januárjában lemondani kényszerültem a presbiteri tisztségről. Ettől függetlenül születésemtől kezdve a Klapka téri gyülekezet tagja vagyok, kötődésem templomunkhoz kapcsol. Hiszem és vallom, hogy Istenbe vetett hittel lehet csak életünket élni, és ennek folyományaként Isten látható és mindennapokban megnyilvánuló segítségével tudjuk átvészelni a nehézségeket. Presbiterként a gyülekezet és a hit megtartása érdekében kell munkálkodni.
Erre tekintettel – a presbiteri szolgálat kötelességeit is szem előtt tartva –, valamint templomunk újjáépítése során tapasztaltakra figyelemmel választott igém Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelének 5. rész 16-17. verse: „Az alkalmat áron is megvegyétek …, értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czine-Lencsés Éva Czine-Lencsés Éva
1984 óta a Magyar Posta munkavállalója, jelenleg szolgáltatás-irányítási csoportvezetőként dolgozom. Egy egyetemista lányom van. Férjem 2020-ban elhunyt.
2009 óta vagyok a gyülekezet tagja. Itt konfirmáltam 2014-ben. 2016 óta vagyok presbiter, számadó gondnok. Választott igém a Róma 8,26-27: “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dusha Mariann Dóra Dusha Mariann Dóra vagyok, a világi életben hálózati szoftver tervező mérnökként dolgozom diplomázás óta, ugyanannál a multinacionális cégnél, közgazdasági programozó matematikus végzettséggel. Pesterzsébeten lakunk a férjemmel és négy gyermekünkkel, 3 fiúval és 1 kislánnyal, 18 (Kolos),15 (Botond),10 (Zoé) és 3 (Gellért) évesek. 2018 óra járunk a Klapka téri gyülekezetbe, a két nagy fiam, Kolos és Botond idén konfirmáltak, itt a gyülekezetben. Presbiter az előző ciklus időközi választása alkalmával lettem, 2022. március 20-a óta vagyok presbiter a gyülekezetben. A Klapka téri Egyházközözség által fenntartott Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola Igazgatótanácsát, presbitérium által delegált tagként segítem. A gyermek istentisztelet tartásában segítek, szeretek gyermekekkel foglalkozni.
Ézsaiás 46,4 "Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg." Isten örök és változatlan, mindig velünk van, akkor is ha mi változunk. Megnyugtató üzenet ez számomra, biztonságot ad, tudom, hogy számíthatok Rá. Szolgálatomban, mind gyülekezetben, mind a világi életben a legfontosabb számomra Lukács 6,31 "És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!" Fontosnak tartom, hogy úgy viszonyuljak másokhoz, ahogy én is szeretném, ha szólnának hozzám, vagy bánnának velem az emberek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erdei Norbert Erdei Norbert vagyok, 1977-ben születtem a kerületben, azóta itt élek. Az általános iskolát a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, a középiskolát a Kossuth Lajos Gimnáziumban végeztem.
Végzettségem mérlegképes könyvelő, közgazdász.
Jelenleg könyveléssel foglalkozom. A Klapka téri Református Egyházközség könyvelését is vezetem.1991-ben konfirmáltam ebben a gyülekezetben és 2011 óta vagyok presbiter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lovas Ildikó Ápolónő vagyok, 2 gyermek édesanyja. Jelenleg a XX. kerületi Otthonápolási Szolgálatnál dolgozom.
1997-ben konfirmaltam Szilágy megyében, Ipp községben.
9 éve járok a Klapka téri gyülekezetbe, nem voltam még presbiter.
Isten igéje mindig megerősít, különösen így volt életem nehéz időszakában, amikor még nem is gondoltam hogy elkísér hónapokon keresztül, sőt mai napig.
Solymosi Rezső Mérnökember vagyok, jelenleg a Fővárosi Közterület Fenntartónál dolgozom, mint üzemmérnök és munkabiztonsági szakértő. Gyermekkorom óta a Klapka téri gyülekezet tagja vagyok, családommal jelenleg is itt élünk és szolgálunk. Itt konfirmáltam, s jóideje presbiteri szolgálatot is ellátok. Mindent megteszek azért, hogy – amennyiben a gyülekezet bizalmát ismét elnyerem – Krisztus Uramat hűséggel szolgáljam a következő presbiteri ciklusban is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Szabó Sándor Dr. Szabó Sándor vagyok, 1989.06.07-én születtem Medgyesen (Szeben megye, Románia), református szülők gyermekeként. Medgyesen jártam iskolába míg leérettségiztem, szintén itt konfirmáltam 2004-ben. Orvosi tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem.
Magyarországra 2015-ben költöztem, azóta is itt dolgozom és élek a családommal, feleségemmel és két kislányunkkal. A Klapka téri református egyházközségnek 2020 óta vagyunk tagjai. Volt szerencsénk megismerni Veress Gábor tiszteletes urat az otthonunkban tartott áhítat alkalmával és általa betekintést nyerni a gyülekezet életébe. Megtiszteltetés, hogy lehetőséget kaptam szolgálni és presbiteri feladatoknak eleget tenni.
„És bármit cselekszel, szívből tedd, mint az Úrnak, és ne embereknek, tudván, hogy az Úrtól kapod az örökség jutalmát; mert az Úr Krisztust szolgáljátok." Kolossé 3:23-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Várbeli István Lajos Várbeli István Lajos
2014-től vagyok presbiter, 2017-től főgondnok, most jár le a mandátumom. Amit csináltam, szeretettel és odaadóan végeztem, nem volt zökkenőmentes, de Isten szolgálatában minden megérte. Köszönöm a bizalmat, a közös szolgálatot, a jót, a rosszat, a közös élményeket, a még a bosszúságokat is. A többit döntsék el a presbitertársak. Jó volt veletek, most ennek a ciklusnak vége, a választás után új kezdődik, új és régi presbiter társakkal – a szolgálat marad, és én is vállalom, hogy a gyülekezetben folytassuk a munkát.
Jézus sosem mondta, hogy a hozzá vezető út ki van kövezve, tapasztaljuk: akadályokkal, emberi csapdákkal teli az út, a szép benne az, hogy együtt járjuk végig. Reményik Sándor mondta: a lángot ápold és add tovább.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vida László Vida László, 56 éves gépkocsivezető vagyok, 6 gyermek - Hajnalka, Emese, Zsuzsa, Anikó, Gyöngyi és Csaba - édesapja, Csabi kivételével mind nagykorúak. Feleségem, Mónika ápolónő a Dél-pesti Kórházban. Örömömre a családunkat a gyülekezet jól ismeri, ide tartozom gyermekkorom óta. Itt konfirmáltam 1979-ben a bátyámmal együtt. Szüleim, nagyszüleim is ide jártak, édesapám, Vida Lajos 20 évig gondnok volt, ezt a tisztséget magam is betöltöttem bő 10 évig. Presbiter először 1991-ben lettem, azóta folyamatosan újraválasztott a gyülekezet. Isten igéje meghatározó számomra, megannyi alkalommal kaptam biztatást Isten kegyelméből.
"Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem." (Zsolt. 18,3)

Pótpresbiterek:

Királyné Papp Annamária Királyné Papp Annamária kétgyermekes családanya vagyok. 2019-ben költöztem Pesterzsébetre, s azóta a Klapka téri Református gyülekezet tagja is vagyok, mert fontosnak tartottam a hitéletben is gyökeret ereszteni új lakóhelyemen. Jelenleg a női kör és az énekkar tagja vagyok, és színésznő/énekesnő lévén folyamatosan szolgálok a nagyobb ünnepi istentiszteleteken.
Tanulmányaimat Nagykőrösön először az Arany János Református Gyakorló Általános Iskolában kezdtem, majd az Arany János Református Gimnáziumban végeztem, ahol választott tantárgyként ének-zenéből és hittanból érettségiztem a kötelezőek mellett. Gimnáziumi éveim alatt tagja voltam az SDG Református Diákszövetségnek, a helyi ifinek és énekkarnak, melyet Dávid István orgonaművész vezetett. 1999-ben konfirmáltam, ahol a “Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ézs.43:1 igével kaptam az áldást. Ez az ige azóta is elkísért életemben, ezért hitvallásának tekintem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telenkai Edina Egészségügyben dolgozom, mellette elvégeztem a Teológiai Főiskolán a Lelkigondozói szakirányt.
2007 óta járok a Klapka téri református gyülekezetbe, fiam is itt konfirmált, Veress Gábor Tiszteletes Úrnál.
Fontosnak tartom a szakmámban a testi, lelki és szellemi egészséget, ezt igyekszem továbbadni a mindennapi munkám során.
Nekem is sokat jelent a hit, nemcsak a szakmámban, hanem saját magam számára és csaladom, barátaim körében.
Hitvallásom: "A vidám elme jó orvosságul szolgál," (Péld. 17:22)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varga Judit Varga Judit ének-hittan tanár vagyok, 1967. november 22-én születtem Erdélyben lelkész családban, így a költözés, gyülekezet váltás gyermekkorom óta az életem meghatározója.
1982-ben konfirmáltam Marosfelfaluban, 1988-tól lettem önálló, gyülekezet fenntartó egyháztag, ezzel egyszerre főállású kántor, ifjúsági munkás, kórusvezető, és hivatalból a presbitérium tagja Marosvásárhely 8. gyülekezetében.
Azóta többször költöztem, de mindig igyekeztem az adott gyülekezetnek fenntartója és aktív tagja lenni. Legközelebb Székelyudvarhely Belvárosi gyülekezetében választottak presbiternek, 6 évig voltam Egyházmegyei zenei előadó, valamint a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium énektanára.
Innen költöztem Budapestre 2020 októberében, ahol azonnal bekapcsolódtam a Klapka téri gyülekezet életébe, úgy is, mint a Vörösmarty iskola tanára. 2021-ben időközi választáson lettem a gyülekezet presbitere.
Az idei tanévtől a Lónyay Utcai Református Gimnázium hittant, egyházi ének tanárként dolgozom, de amennyiben lehet, igyekszem továbbra is hasznos tagja maradni a Klapka téri gyülekezetnek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vida Lászlóné Vida Lászlóné született Samu Margit 25 éve nyugdíjas vagyok. 40 évet külkereskedelemben dolgoztam, angol középfokú nyelvvizsgám van, amit egyre kevésbé használok. Időm legnagyobb részét leányom és 16 éves kisunokám segítésére fordítom. Kisgyerek korom óta ehhez a gyülekezethez tartozom, 1958-ban konfírmáltam.
Édesapám 20 évig szolgált itt presbiterként, én 2007 óta töltöm be ezt a szolgálatot.
Korom és egészségi állapotom miatt pótpresbiteri szolgálatot vállalok a következő ciklusban.
Számomra Jób könyve adja a legnagyobb lelki erőt az élet nehézségeinek elviseléséhez és az erős hitet Isten kegyelmében.

Previous Post