Közelgő események

minden vasárnap 9:00
Kórus próba
minden vasárnap 10:00
Istentisztelet
minden csütörtökön 18:00
Biblia óra

Ünnepi beszéd Veress Gábor születésének 70. évfordulóján

Ha azokat, akik már előrementek a mindenélők útján szerettük, akkor szívünkben örökre élnek, ezért fontos, hogy ünnepi alkalmakkor megemlékezzünk róluk, születésnapjukat megünnepeljük.

Veress Gábor nagytiszteletű úr, a Klapka Téri gyülekezett harmadik és egyik legmeghatározóbb lelkipásztora idén lenne 70 éves.

Ezért ünnepi dolog megemlékezni egy Krisztus szolgálatában eltöltött teljes életpálya meghatározó állomásairól. Sajnos, nyugállományba vonulása után tragikus hirtelenséggel szólította magához Istenünk.

Az én életemben három meghatározó lelkipásztor volt: az első, aki megkeresztelt, őt nem ismertem. A második, akinél konfirmáltam, és a harmadik Veress Gábor Tiszteletes Úr, aki lényegében felnőtt életemet végig kísérte.

Első találkozásunk 1993. augusztus 29-én volt a bemutatkozó istentiszteleten. Ezt követte 1994. július 10-én a beiktató istentisztelet. Választásakor nem emberi szempontok, hanem Isten akarata érvényesült, hogy olyan lelkipásztor kerüljön a gyülekezet élére, aki az akkori válságos helyzetben békét tud teremteni. Ezt sikeres meg is tette, és szolgálata során mindig őrizte és óvta.

Klapka-tér meghatározó dátumai:

  1. augusztus 29. bemutatkozó istentisztelet – Lukács 5. Péter csodálatos halfogása.
  1. szeptember 5. választó közgyűlés.
  1. július 10. beiktató istentisztelet (Takaró Tamás esperes)
 • Válságos helyzetben vette át, és építette újra a gyülekezetet. Új, konszolidált élet indult Klapka-téren.

„A keresztyén emberre nézve minden jótett, amit elvégezhet, egy drága kitüntetés, amellyel Isten őt felékesíti; minden jótett megannyi ingyen vett kegyelmi ajándék, amit alázatosan és hálaadással hordozunk.” (Ravasz László)

Töretlen lendülettel, súlyos betegsége ellenére is ellátta szolgálatát, építette a gyülekezetet, iskolát alapított és harcolt a templom építésének befejezéséért. A tények:

 • Klapka Téri Hírmondó (2013. húsz éves)
 • Könyvterjesztés – erdélyi könyvbemutatók – irodalmim estek
 • Szeretetvendégségek, vendégművészek (első zenés áhítat 1995.)
 • Rendszeres műsorok gyermekekkel, színpad és technikák
 • Gyermekistentiszteletek katekétákkal
 • Női kör, ifjúsági kör, bibliaórák, baba-mama kör 2014-től
 • Énekkar szervezése
 • Gyülekezeti kirándulások
 • Családi napok, bográcsozás, konfirmandus találkozók
 • Hittantáborok!!!
 • Élő lánc a templom körül
  1. ökumenikus presbiteri találkozó
  1. elindul a honlap.

Micsoda változás volt, amikor elfogadta a honlap szükségességét. De megértette a kor kihívásait, öreget és fiatalt egyaránt meg tudott szólítani.

„Arany mondásaira” máig emlékezünk: „elmondom, de titok”, valakit sikerült „pontra tennem.”

„Akiben Isten beszéde lakozik, abban Isten Lelke és ereje van, valamint isteni bölcsesség, igazság, szív, értelem, bátorság és minden, ami Istené.” (Luther)

Ha szolgálatának vezéreszméit tőmondatokba szeretnénk foglalni, a következőképpen szólna:

 1. Hit és magyarságtudat,
 2. Gyülekezetépítés,
 3. Templom-, iskola- és óvodaügy.

Tudta, amit Ravasz László püspök úr ekképpen fogalmazott meg:

„Forrás mellett senki sem sír azon, hogy meg fog szomjazni, fa tövében, hogy nem lesz árnyéka, Isten közelében, hogy nem gondoskodnak róla” (Ravasz László)

Hatalmas lendülettel, hittel és elszántsággal vitte véghez Isten munkáját úgy, annak eredményében mi magunk sem hittük. Isten azonban ebben is lelkipásztorunkkal és a gyülekezettel volt, amikor megnyitotta a lehetőségek kapuját.

Az iskola-ügy: volt gyülekezetért szolgáló lelkének másik fele. A hittanoktatással kezdődött, és a gyülekezet alakuló helyének: a Vörösmarty iskolának az átvételével folytatódott 2018-ban. Ez a gondoskodás nem csak a református-keresztyén nevelést, hanem a gyülekezet utánpótlását is szolgálja. „Mi sokszor csak magunknak tervezgetünk, az Úr mégis megtart bennünket, sőt továbbvisz, vezet az Ő kegyelemtervében.” „A nagy csodák célja az, hogy merjünk hinni a hétköznapok apró csodáiban is.”

Ő hitt ebben, és megvalósította a csodákat. Mint világi és egyházi jogász nagyon sokat segítettem az iskolaalapítás előkészületeiben, és tanúja lehettem annak a heroikus munkának és küzdelemnek, amelyet az iskola igazgatójával együtt folytattak azért, hogy a gyülekezetnek legyen saját iskolája. Tudta a legfontosabb igazságot: a gyülekezet van az iskoláért és nem az iskola a gyülekezetért. Mindig ezt szem előtt tartva szolgált, harcolt az iskoláért. Ő betegen is el tudta látni az iskolai szolgálatokat egy szó panaszkodás nélkül. Hatalmas lelkipásztori, hitbéli és erkölcsi mércét állított fel, elsősorban magával szemben, amit mindig, mindenkitől megkövetelt és elvárt.

De ugyanakkor minden szolgálata, az általa elért „csodák” kapcsán állandóan csak azt hangoztatta: „minden dicsőség Istené”. Nem csak mint férj, apa, nagyapa és rokon, hanem mint a gyülekezet vezetője, az iskola fenntartója és minden szükségünkben, mint segítő barát.

Szigora oldódott a fehér asztal mellett, a nem hivatalos alkalmakkor, és egy kiváló, szellemes, hatalmas műveltségű, jó humorú társasági embert ismerhettünk és szerethettünk benne. Cyrano-i iróniával fogalmazta meg a szállóigévé vált tréfás gondolatát: „egy lelkész hat napig elérhetetlen, a hetedik nap érthetetlen.”

Nagyon sok feladat előkészítése megbeszélése történt közös együttlétek, borozgatások során, amelyek sokszor folytatódtak késő esti telefonbeszélgetések útján is. Isten megadta azt a lehetőséget, hogy több, mint 23 évig presbiterként és főgondnokként szolgáljak mellette és vele. Részese és szemlélője lehettem az általa véghez vitt csodáknak. Öröksége: a templom és a gyülekezet, valamint az iskola.

A meghagyás: az utódok kötelessége, amit teljesíteni kell: a templom fenntartása, megóvása, a gyülekezet építése, az iskola fenntartása és másik nagy „szív-ügye”: az óvoda, az iskola és a gyülekezet utánpótlásának biztosítása. Nehéz, de megtisztelő és nagyon fontos örökség ez.

Isten megkegyelmezett nekünk, és Bedekovics Péter nagytiszteletű úr személyében olyan utódot állított a gyülekezet élére, akiről bizton állíthatjuk, hogy méltó „hagyatéki végrehajtója” lesz Veress Gábor örökségének.

Néhány éve ezt a 27 éves szolgálatot és alkotó munkát köszöntük most meg Veress Gábornak. Istennek pedig azt, hogy őt állította gyülekezetünk élére. Emlékét őrzi az altemplomban felállított márványtábla, de elsősorban is az érte való imádság a szívünkben.

Budapest, 2023. február 7.

Dr. Csák Zsolt

Previous Post