Közelgő események

minden vasárnap 9:00
Kórus próba
minden vasárnap 10:00
Istentisztelet
minden csütörtökön 18:00
Biblia óra

Lelkészválasztás 2022.11.27. vasárnap

Kedves Testvérek!

A gyülekezet főgondnokaként szeretném tájékoztatni a testvéreket a lelkészválasztás folyamatáról. 2022. szeptember 1-jén megüresedett a gyülekezet lelkipásztori állása. Ettől az időponttól Nagytiszteletű Illés Dávid, a Budapest-Déli Egyházmegye esperese az egyházi törvényeknek megfelelően eljárva Nagytiszteletű Bedekovics Pétert nevezte ki a gyülekezet helyettes lelkipásztorának. Tiszteletes Úr lelkesen és lendületesen állt bele a szolgálatba, s szolgál itt közöttünk azóta is kedves feleségével, Boglárkával.

A presbitérium Nagytiszteletű Barta Károly Soroksári lelkész, egyházmegyei lelkészi tanácsos jelenlétében és felügyeletével teljes egyhangúságban döntött a lelkészi állás betöltéséről, s arra Nagytiszteletű Bedekovics Pétert hívta meg, aki ezt a meghívást elfogadta. A szükséges dokumentumok beküldésre kerültek az egyházmegyéhez, ahol azt megvizsgálták, és mindent törvényesnek és szabályosnak találtak. Az esperes úr 2022. november 27. vasárnapra tűzte ki a gyülekezet számára a lelkészválasztás időpontját, melynek levezetésére az egyházmegyétől két tanácsos fog érkezni.

Az egyházi törvények szerint ezt az időpontot az istentiszteleten a két megelőző vasárnapon ki kell hirdetni. Ezt teszem én most meg, illetve jövőtéten ezt megismételjük. A lelkészválasztáson gyülekezetünk mindazon tagjai rendelkeznek szavazati joggal, akik és év elején az egyházmegyéhez felterjesztett választói névjegyzékben szerepelnek. A lista a tiszteletes úrnál lelkészi hivatalban előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Kérjük, hogy a testvérek jöjjenek el november 27-én feltétlenül, s értesítsenek másokat is erről az alkalomról, illetve kérjük, hogy imádkozzon mindenki a gyülekezetért, annak vezetőiért és a lelkészválasztásért.

Várbeli István főgondnok

Next Post Previous Post